BVCF

La Fundació per la Conversació del Voltor Negre (BVCF) fou creada en 1986 en Wassennar, Holanda, amb l´objetiu de recolzar la recuperació del Voltor negre (Aegypius monachus) a toda la seva antiga àrea de distribució europea i amb especial atenció a Mallorca, a on habita la darrera població insular d´aquesta espècie en el món.

La BVCF és responsable de nombroses actuacions de conservació de Biodiversitat a Europa i y té una posició reconeguda internacionalment en la conservació de les 4 espècies de voltors europeus (Voltor negre, TrencaosossVoltor lleonat i Alimotxe), els seus hàbitats i ecosistemes. Així mateix, la BVCF executa projectes de Cooperació per el Desenvolupament combinant la recuperació de la biodiversitat i el desenvolupament soci-econòmic local en l´àmbito rural, especialment a la regió dels Balcans. Tot aixó es realitza en estreta col·laboració amb Organitzacions no Gubernamentals, Administracions Ambientals, científics, autoritats, zoològics i conservacionistes de tota Europa.

Alguns projectes i resultats del darrers anys:

– Establimentt d´un programa pioner de cria en cautivitat de voltor negre en zoològics d´Europa, generant així un gran nombre de descendents per la seva alliberament en el medi silvestre.

– Recuperació del voltor negre a la illa de Mallorca en estreta colaboració amb el Govern de les Illes Balears.

– Reintroducció del voltor negre a França (Cevennes, Verdom i los Baronies), a on aquesta espècie es va extingir en el segle XIX.

– Inici de la reintroducció del voltor negre en los pirineus catalans, amb el assessorament tècnic de les entitats locale, preparació de infraestructures, alliberament de exemplars i lluita regional contra l´úso il·legal de verí.

– Inici i desenvolupament del Pla d’Acció per la Recuperació dels Voltors als Balcans (BVAP), amb més de 20 projectes i 32 entitats involucrades a Bulgària, Macedònia, Sèrbia, Bòsnia & Herzegovina, Albània, Croàcia y Grècia.

– Lluita contra l´ús il·legal de verí a Espanya, Portugal i els Balcans, creació del Programa Antídoto i el llançament d´una Secretària Europea en contra d´aqueste greu problema de conservació al continent.

– Desenvolupament de campanyes de divulgació i educació ambiental a totes les àreas d´actuació.

– Suport a la recuperació del pastoralisme a Espanya, Bòsnia & Herzegovina, Bulgària, etc.

– Creació de plans estratègics de turisme sostenible, infraestructures i productes ecoturístics a Bòsnia & Herzegovina y Sèrbia.

– Enfortiment d´Organitzacions de Conservació i de autoritates a l´àmbit de tots els projectos.

– Custòdia del Territori en finques privades i allotjaments rurals de Mallorca.

– Creació de l´eina de mercat d´ecoturisme sostenible ProNature Travel.

La BVCF continuarà esforçánt-se en promoure un futur sostenible per els voltors, els seus hàbitats, el món rural i la societat en el seu conjunt. Per aconseguir aixó, impulsa a la una la conservació de la natura i el desenvolapament soci-econòmico, apostant així per un entorn saludable, viable i conservat per la cura i gaudi de les pròximes generacions.


Anuncios