Más reciente

Noticies relacionades amb la Conservació dels Voltors a Europa i a la resta del món.

Per publicar notícies, per favor mandau un texte de 100 paraules màxim en format Word i lletra Arial 12 juntament amb foto (jpg max. 500k o vídeo format mov. D´un màx. de 100MB. Detallar autor de la notícia (nom de la persona o de l´organització). En el caso de les Entitats col·laboradores del “Vulture Connecting People”, es facilitarà la possibilitat d´ introducció directes de notícies.

Anuncios